Forum Posts

kanishka anto
May 12, 2022
In Education Forum
Bu entegre bir çevre, sağlık ve güvenlik yönetim sistemi sağlamak için geliştirilmiştir. ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalı kuruluşlara entegre ISO Eğitimleri Istanbul vermek için tasarlanmıştır. İstanbul’daki bu ISO Eğitimleri, şirketlere ISO standartlarının etkin bir şekilde uygulanmasını göstermek için mükemmel bir fırsat sunuyor. iso eğitimleri istanbul
0
0
2
kanishka anto
May 10, 2022
In Education Forum
Huấn luyện người được ủy quyền lập kế hoạch, thực hiện và tiến hành các cuộc đánh giá bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba thành công. Cung cấp thông tin tổng quan về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000: 2018. Nâng cao Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm bằng cách phát triển các kỹ năng và truyền đạt thông tin. Tăng cường khả năng đánh giá thông qua thảo luận nhóm, thuyết trình, đánh giá mô phỏng và các hoạt động. dao tao iso 22000
0
0
3
kanishka anto
May 07, 2022
In Education Forum
การฝึกอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบทั้งหมดที่ดำเนินการนั้นมีคุณภาพสูงสุด โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการทำความเข้าใจว่าบริษัทต่างๆใช้ระบบการจัดการของตนอย่างไรและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบเหล่านั้นด้วย ผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการรับรองจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการแต่ละฉบับ สิ่งนี้สามารถทำได้ง่ายๆผ่านการฝึกอบรม ISO สำหรับสมาชิกพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก. อบรม iso
0
0
1
kanishka anto
May 05, 2022
In Education Forum
I delegate that attends the corso di formazione I gave the ISO 27001 guided reviewer miglioreranno le loro capacitatà di audit and otterranno le conoscenze e le compentenze necessarie per eseguire un audit esterno dell'ISMS di un'organizzazione. This corso ISO 27001 is accredited by IRCA, which means that it is the richest source of the large body of accreditation in the world by the ISO formazione. Il corso ISO 27001 concentrates on auditing intern and esterni in cui i delegated imppareranno to plan, conduct and segnalare an audit ISO 27001. corso iso 27001
0
0
1
kanishka anto
May 03, 2022
In Education Forum
The CE Marking on your products, Ensures the safety and quality Enhances customer satisfaction Improves sales in the local market as well as globally Reduce liability claims, timescale and costs Also, guarantees the product complies with EU directives ce certification philippines
0
0
1
kanishka anto
Apr 30, 2022
In Education Forum
Tại Việt Nam, IAS tổ chức đào tạo đánh giá viên chính theo tiêu chuẩn ISO 9001 với các chuyên gia giàu kinh nghiệm là đánh giá viên thời gian thực để giúp các đại biểu nâng cao kiến ​​thức và khả năng hiện có của họ nhằm thực hiện đánh giá toàn diện Hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Chúng tôi cũng cung cấp các khóa đào tạo ISO được IRCA chứng nhận về nhiều tiêu chuẩn ISO, bao gồm 14001, 22000, 45001, 27001 và 22301, để giúp các đại biểu tự tin thực hiện và quản lý đánh giá ISO 9001 tại bất kỳ công ty nào. đào tạo iso 9001
0
0
1
kanishka anto
Apr 28, 2022
In Education Forum
HACCP Certification helps the food business industries to improve food safety management in compliance with HACCP principles. This helps you meet the applicable legal food safety requirements. By achieving the HACCP Certification, the organization can gain the following benefits. Reduce food safety hazards and risks Implement the food safety system performance Ensure food safety Enhance consumer confidence Reduce customer complaints New business opportunities International recognition haccp certification bangladesh
0
0
2
kanishka anto
Apr 28, 2022
In Education Forum
Quality experts keen on leading first-party, second-party, or potentially third party audits Management Representatives Quality Representatives Managers Consultants Food Safety Officers EHS Managers and Executives. iso training courses
0
0
1
kanishka anto
Apr 23, 2022
In Education Forum
Getting ISO Certificate is a five-step process: Step 1: Application The Client must submit an application to the certifying body. The application includes the provision of business details, which will be used for issuing the certificate. Step 2: Document Review A consultant will review the quality management system documentation and prepare an evaluation report according to the ISO Quality Management System Standard requirements. Step 3: Inspection & Audits Certification Body will conduct an inspection visit to the Organization. Audits are held by the Client's Management representative for evaluating the organization's QMS. Step 4: Certification Decision The certification body will issue a formal certificate after verifying that the organization meets the requirements of the standard and confirming all deliverables have been fulfilled. Step 5: Registration & Maintenance To maintain the ISO Certification, the organization has to complete a registration review on a yearly or tri-yearly basis by attaining a surveillance audit. The information gathered from this will be used as input for your next certification audit. iso certification philippines
0
0
1
kanishka anto
Apr 21, 2022
In Education Forum
İSG Danışmanları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Görevlileri İSG yönetim sisteminin iç denetçileri Yönetim temsilcileri Ayrıca, ISO 45001:2018 denetiminde kariyer yapmak isteyen herhangi bir profesyonel veya mezun. iso 45001 baş denetçi eğitimi
0
0
2
kanishka anto
Apr 19, 2022
In Education Forum
ISO – Organisasi Internasional untuk standardisasi adalah Organisasi independen yang menetapkan standar untuk bisnis dalam hal Kualitas, Keselamatan, dan Lingkungan Sistem manajemen. IAS mengaudit dan mengeluarkan sertifikasi menuju standar-standar tersebut. Sertifikasi Sistem ISO meningkatkan reputasi layanan atau produk Organisasi Anda. Standar Manajemen ISO adalah seperangkat kerangka kerja yang membantu Organisasi Anda untuk menjalankan bisnis Anda dengan cara yang sangat efektif. Sertifikasi ISO adalah bukti dari lembaga sertifikasi bahwa Organisasi Anda mematuhi standar manajemen ISO. sertifikasi iso
0
0
2
kanishka anto
Apr 18, 2022
In Education Forum
ISO 9001 certificering staat open voor elke organisatie die haar klanten diensten van de hoogste kwaliteit wil bieden. ISO certificering 9001 verbetert de procedures van een bedrijf, waardoor winstgevendheid en klanttevredenheid worden gegarandeerd, ongeacht de locatie, grootte of type organisatie. Enkele van de industrieën die baat kunnen hebben bij ISO certificering 9001 zijn de volgende: Financiële diensten productie Bouw Mijnbouw Gezondheidszorg Scholen/Universiteiten IT dienst iso 9001 certificering
0
0
1
kanishka anto
Apr 16, 2022
In Education Forum
Standar iso 20000 adalah persyaratan standar bagi organisasi untuk menetapkan, menerapkan,memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen layanan (SMS). Ini mewakili seperangkat prosedur manajemen terkonsolidasi yang merupakan sistem manajemen layananuntuk distribusi layanan yang produktif kepada bisnis dan para pemangku kepentingannya. Sistem Manajemen Teknologi Informasi dalam iso 20000 adalah upaya spesifikasi bagi penyedia layanan untuk mengatur, memulai, menjalankan, mengendalikan, mengamati, mengukur, dan mengembangkan Sistem Manajemen Layanan. iso 20000 adalah
0
1
5
kanishka anto
Apr 14, 2022
In Education Forum
Inti perubahan dalam ISO 45001:2018 memiliki struktur tingkat tinggi yang sama dan ketentuan yang mirip dengan sistem manajemen lainnya. Berikut ini adalah perubahan spesifik standar yang telah diajukan diselaraskan dengan standar lain seperti ISO 14001, ISO 9001 (Annex SL). Perlunya upaya pandangan dan langkah yang sangat baik untuk mempertimbangkan apa yang diharapkan masyarakat dari suatu organisasi dalam hal masalah kesehatan dan keselamatan yang perlu ditingkatkan dengan mampu memastikan pengendalian risiko dan bukan hanya ‘bahaya’ saja. Yang mana Kontrol pemasok, kontraktor, dan vendor organisasi sehubungan dengan Risiko K3 Perlu melibatkan karyawan secara luas di semua tingkat fungsional sebagai upaya pencegahan efektif yang mana iso 45001 adalah standar yang terbaik untuk memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada karyawannya. iso 45001 adalah
0
0
1
kanishka anto
Apr 13, 2022
In Education Forum
CE certificering toont aan dat het product en de verpakking zijn gemaakt in overeenstemming met de Europese normen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieubescherming. CE certificering verhoogt de geloofwaardigheid van uw producten. Het ontwikkelt uw merkimago en helpt u wereldwijde erkenning te krijgen. Het verbetert ook de verhandelbaarheid op de Europese lokale markt en op de wereldmarkt. ce certificering
0
0
1
kanishka anto
Feb 08, 2022
In Education Forum
If you plan to market your product in the United States, obtaining an FDA certificate will give you more credibility. It can also help your business save costs, as it is recognized by US Customs and Border Protection. And finally, if there are recalls for products of the same type or class, your product will be spared from being recalled since it is FDA certified. Visit:certification fda
0
0
13
 
kanishka anto
More actions